Instructors

Joey K.

Joey  has been studying Martial Arts for over 9 years. He began training in the Bujinkan in 2008 under Ethan Capers (Mizu Nagare Dojo). He passed his Godan test in 2017. Joey strongly believes that there is a process to studying the art, and that one must participate fully without cutting corners in order to gain any true grasp on the art.

 

Alyssa K.

Alyssa has been studying Martial Arts for over 9 years, she also began training in the Bujinkan in 2008. She trained under Kevin Clarke (Mugen Sogen Dojo) until she passed her Godan test in 2017.

 

 

 

Friends & Links

Bujinkan Mizu Nagare Dojo-Shihan Ethan Capers

Bujinkan Madison Dojo-Shidoshi Mark Wakefield & Shidoshi Josh Goetz

Bujinkan of the Upper Peninsula-Shihan Gabe Logan

Bujinkan Blue Water Dojo-Shidoshi Sean O’Brien & Shidoshi Genevieve Prange

Dayton Bujinkan Dojo-Shihan Jeff Ochester, Shihan Pam & Marty Dunsky

Bujinkan Kajo Waraku Dojo-Shihan Pat Lee

Bujikan Tadashii Ki Dojo-Shidoshi Gayle Nielson

Bujikan Sonoma Dojo-Shihan Mike Russell

 

 

Advertisements